Zavrnite rukave i spremite se za uređivanje dvorišta i doma uz inovaciju iz Baumita!

by | May 27, 2021
Baumit Beton B20
Baumit Beton B20 je fabrički zamešani suvi beton u džaku, za univerzalnu upotrebu, klase čvrstoće C16 / 20. Može se koristiti za sve radove betoniranja u kući i dvorištu, za izradu temelja, stepeništa, stubova, ograda, trotoara, za postavljanje ploča za popločavanje, kao i za postavljanje različitih elemenata na igralištu za decu.

Sve što je potrebno je da pomešate materijal iz džaka i vodu. Beton B20 možete zamešati ručno ili u mešalici sa slobodnim padom, protočnoj ili ručnoj mešalici.


Više informacija o proizvodu pročitajte na: https://baumit.rs/products/beton/baumit-beton-b20

Tags: