Kuća sa rotirajućim prostorijama

by | February 14, 2018
Sharifi-ha House

Sharifi-ha House smeštena u Teheranu omogućava svojim stanovnicima da menjaju izgled zgrade i funkciju prostorija u njoj.

Izgrađena na uskoj parceli, sa dovoljno prostora u dubini, ova zgrada ima jedinstvenu mogućnost da dvodimenzionalnu fasadu pretvori u tri dimenzije, čime zgrada može biti otvorena ili zatvorena.

Sharifi-ha House

Sharifi-ha House

U Iranu kuće često imaju letnje i zimske dnevne sobe. To nije neophodno u Sharifi-ha House pošto rotiranjem soba moguće je zatvoriti spoljni deo staklene fasade zimi kada je hladno ili potpuno otvoriti sobe leti kada želite što više dnevne svetlosti u vašem stanu.

Jedan deo zgrade je fiksiran, dok neke od prostorija imaju mogućnost rotiranja.

Sharifi-ha House

Sharifi-ha House

Sharifi-ha House

Sharifi-ha House

Sharifi-ha House

Sharifi-ha House

Izvor: citymagazine.rs