Kodirani geometrijski prekrivači

by | June 25, 2014
Kodirani geometrijski prekrivači

Ovi neobični prekrivači su napravljeni ručno i mogu imati praktičnu funkciju – kao prekrivači – ali i dekorativnu funkciju – kao svojevrsna platna-slike na zidovima.

Prekrivače izrađuje Elizabeth Elliot nalazeći inspiraciju u susretu digitalnog i analognog. Ono što je zanimljivo u vezi sa ovim prekrivačima je da njihov dizajn nastaje upotrebom programskog jezika Processing.

Kodirani geometrijski prekrivači slika2

Kodirani geometrijski prekrivači slika2

Kodirani geometrijski prekrivači slika3

Kodirani geometrijski prekrivači slika3

Koristeći ovaj programski jezik dizajnerka generiše nasumične geometrijske šare koje nastaju na temelju tradicionalnih šara. Kasnije se igra rezultatima dok ne dobije dizajn koji joj se dopada i na kraju pristupa ručnoj izradi prekrivača.

Kodirani geometrijski prekrivači slika4

Kodirani geometrijski prekrivači slika4

Izvor: design-milk.com


Tags: