Neobičan drveni FURM nameštaj

by | August 2, 2013
Drveni FURM nameštaj

Nameštaj FURM je napravljen od starih sanduka koji se koriste za transport dobara putem brodova. Peveto je kompanija koja je ove sanduke pretvorila u lep i koristan nameštaj i sačuvala sanduke od propadanja.

Drveni FURM nameštaj Drveni FURM nameštaj

Drveni FURM nameštaj Drveni FURM nameštaj

Izvor: retaildesignblog.net