Hotel Anticavilla – svaka soba priča za sebe

by | December 8, 2013
Hotel Anticavilla

Hotel Anticavilla nalazi se u Meksiku i dizajnirala ga je firma BGP Arquitectura. Hotelski prostor je prepun karaktera od rustičnih izloženih zidova od cigle preko oslikanih murala od poda do plafona do bogate vegetacije.

Hotel Anticavilla slika2 Hotel Anticavilla slika3

Projekat je iskoristio pogodnosti lokacije sa starom dvospratnom kućom i materijalom od razrušenih zgrada iz 18. veka.

Spavaće sobe, poslovni centar i spa koriste postojeću strukturu sa implementacijom savremenih elemenata u postojeću konstrukciju.

Hotel Anticavilla slika4 Hotel Anticavilla slika5

Pored već postojećeg objekta izgrađeno je novo savremeno krilo u kojem je smešten restoran.

Svaka soba nazvana je prema različitim italijanskim slikarima iz 20. veka i prema tome je svaka soba u drugačijoj boji.

Hotel Anticavilla slika6 Hotel Anticavilla slika7

Nova zgrada je u kontrastu naspram stare, velika betonska ploča koja ima potporne čelične stubove.

Ova ploča kreira zaklon u restoranu koji je otvoren prema bašti.

Visina betonske ploče daje poseban prostor baru i servisnom delu restorana, a na samoj ploči nalaze se dva apartmana.

Hotel Anticavilla slika8

Bašta je dizajnirana korišćenjem različitih boja cveća u različitim sezonama.

Izvor: homedsgn.com