Magični beton – tajne poruke koje se pojavljuju sa vodom

by | March 7, 2014
Magični beton

Izreka ”uklesano u kamenu” dobija potpuno novi smisao u kreaciji dizajnera Frederika Molenšota i Suzen Hepl. Oni su stvorili projekat pod nazivom ”Tiha poezija” u kojem su, poigravajući se sa betonom, stvorili površinu koja ukoliko se pokvasi otkriva skriveni dizajn.

Dizajneri su počeli sa interesantnim pristupom: nežne organske forme skrili su u strogim geometrijskim betonskim pločama, međutim bilo koji dizajn se može primeniti u ovoj tehnici.

Magični beton slika2

Magični trik se dešava kada se površina pokvasi, bilo da se pokvasi usled kiše, prelije vodom ili dođe u kontakt sa parom ili kondenzacijom, stvarajući neograničene kreativne mogućnosti kako za enterijere tako i za eksterijere.

Magični beton slika3

Zamislite trotoar, parking ili centralni gradski trg s jedne i kupatilo sa betonskim podom s druge strane.

Magični beton slika4

Takođe se može razmotriti upotreba ove maštovite aplikacije u javnim prostorima ali i u privatnim, kao dekoracija koja nastaje usled jutarnje rose na prilazima i površinama. Tiha poezija se može upotrebljavati u obliku ploča ili livenog betona na mestu.

Magični beton slika5

Bez obzira na oblik u kom se koristi, ovaj materijal svojim iznenađujućim sposobnostima može uticati na atmosferu čitavog prostora menjajući ga.

Izvor: weburbanist.com


Tags: