Koncept futurističke kuće koja crpi energiju od morskih struja

by | March 23, 2018
Koncept futurističke kuće

U vreme kada pitanje energije postaje sve aktuelnije, mogli bismo reći i goruće, ovakva kuća koja se služi potpuno novim konceptim mogla bi da reši mnoge probleme.

Kuću je dizajnirala arhitektica Margot Krasojević i nazvala ju je Hydroelectric Tide House – Hidroelektrična plimska kuća. Kuća je tako koncipirana da „hvata“ energiju morskih talasa i pretvara je u električnu struju.

Hidroelektrična plimska kuća

Hidroelektrična plimska kuća

Unutrašnja ljuštura napravljena je od veoma lakog aluminijuma i prati kretanje vode sa plimom i osekom. Dizajnerka objašnjava da je ova kretanja lako predvideti i da se na tome zasniva i njen koncept.

Hidroelektrična plimska kuća

Hidroelektrična plimska kuća

Hidroelektrična plimska kuća

Hidroelektrična plimska kuća

Dve odvojene turbine zaslužne su za hvatanje talasa i stvaranje energije, a dizajnerka je na svom vebsajtu detaljno objasnila rad i naučni princip na kojem se temelji njen koncept.

Izvor: mymodernmet.com