Travnjak – osnova svakog lepo uređenog dvorišta

Negovan travnjak osnova je svakog lepo uređenog dvorišta. On je okvir za cvetne leje, ukrasno žbunje i stabla drveća. Da bi bio dekorativan, važno je da se pravilno neguje. Lep travnjak znači i lepo dvorište Postoji više različitih vrsta travnih biljaka, a izbor odgovarajućih zavisi od klimatskih uslova, kao i od postojećeg zemljišta. Travnjak ima … Continue reading Travnjak – osnova svakog lepo uređenog dvorišta