Bezbednost dece na internetu (Building Digital Resilience)

by | 17 maja, 2013
Izlaganje učenika rizicima na internetu

Usluge mobilnog interneta šire se svetom brzim tempom. Ta ekspanzija promenila je živote miliona ljudi, jer mobilni uređaji pružaju mogućnosti komunikacije glasom, video porukama i putem društvenih mreža koje su nekada bile nezamislive, kao i neposredan pristup velikom broju informacija i usluga u domenu zabave. Takođe, pristup internetu sa mobilnih uređaja ubrzanim tempom postaje sastavni deo života dece i mladih, što donosi mnoštvo prednosti, ali i određene rizike. U osnovi, da bi se iskoristile prednosti usluga koje deci pruža mobilni internet a umanjio se rizik, neophodno je postići blisku saradnju kompanija, vlada i ostalih ključnih javnosti (stakeholders).

Telenor studija bezbednost

Deca su „digitalni urođenici“. Oni odrastaju uzimajući zdravo za gotovo ne samo prisustvo tehnologije u svojim životima već i vlasništvo nad mobilnim uređajima. Ukratko, mobilni internet sve više postaje deo svakodnevnice dečijih života.

Uopšteno govoreći, činjenica da sve više dece ima pristup onlajn uslugama u najvećoj meri se može smatrati pozitivnom – to deci pruža obrazovne i razvojne prednosti i sigurnost. Roditelji, na primer, mogu lako kontaktirati svoju decu ukoliko dođe do promene plana ili kašnjenja u dolasku na dogovoreno mesto. Osim toga, širenje pristupa mobilnom internetu među pripadnicima mlade populacije donosi dugoročne društvene i ekonomske prednosti, unapređuje njihovu digitalnu pismenost i gradi veštine koje su im potrebne postizanje ličnog uspeha u 21. veku.
Osnovne informacije o istraživanju

Ipak, prilikom korišćenja novih tehnologija, zajedno sa prednostima pojavljuju se, međutim, i neki ozbiljni rizici. Deca mogu postati pasivne žrtve kojima se šteta nanosi na više načina: izloženošću neželjenim informacijama, uznemirujućim prizorima ili ih na internetu mogu kontaktirati seksualni prestupnici. Ali oni mogu biti i aktivni učesnici u sprovođenju digitalnog nasilja nad svojim školskim drugovima ili u širenju neprimerenih sadržaja o svojim vršnjacima putem društvenih mreža.

Pomenuti rizici ne znače, međutim, sami po sebi da će mladima šteta biti i naneta. Razvoj veština, podrška roditelja i prosvetnih radnika, i podizanje svesti – pomažu deci da razviju otpornost. Tehnologije filtriranja ili blokiranja i stvaranje privlačnog pozitivnog sadržaja mogu biti dodatna podrška. Takođe, zakonski okviri mogu se iskoristiti za stimulisanje aktivnijeg učešća industrije i smanjivanje broja potencijalno štetnog sadržaja koji je na internetu dostupan.

Ipak, stepen otpornosti i izloženost rizicima, i razvoj dece prilično se razlikuju od zemlje do zemlje i zavise od raznovrsnih faktora – od toga kako deca koriste mobilne uređaje, do stepena informatičke svesti roditelja i dece. Veoma je važno da pokušaji zaštite dece ne ugroze njihova prava na privatnost niti mogućnost mladih da iskoriste bogatstvo obrazovnih i zabavnih sadržaja koje internet.

Jasno je, međutim, da će potencijalni rizici biti sve brojniji kako bude rastao broj dece i mladih ljudi koji koriste usluge mobilnog interneta.

Što se vlada i građana u svim zemljama sveta tiče, biće potrebno preduzeti mere da se smanje rizici i poveća otpornost. Neophodni su i pažljivo definisani zakonski okviri. Ipak, imajući u vidu složen obim problema koje donosi upotreba mobilnog interneta među decom, sama zakonska regulativa ne može doprineti razvoju mobilnih usluga koje smanjuju rizike a potencijalnu štetu svode na minimum.
Telenor studija bezbednost

Shodno tome, jedna raznolika grupacija ključnih javnosti – od vladinih agencija do privatnih kompanija, škola, građanskih udruženja i pojedinaca, moraće da sarađuje. U krajnjoj liniji, roditelji su najkritičnija interesna grupa. Oni se suočavaju sa izazovom održavanja ravnoteže između upotrebe alata koji rizik svode na minimum i potrebe da poštuju prava svoje dece na privatnost i korišćenje prednosti koje pristup internetu donosi. Bez saradnje svih ključnih javnosti, nemoguće je maksimalno iskoristiti prednosti koje mobilni internet nudi deci, a rizike svesti na minimum. U ovom poduhvatu, jedna od ključnih uloga pripada, naravno, i provajderima ovih usluga – telekomunikacionim kompanijama.

Više informacija o Studiji možete naći na Telenorovom sajtu.

[textblock style=“6″]Telenor grupa šesti je po veličini mobilni operator na svetu i na 11 tržišta ima 148 miliona korisnika, od čega 3,2 miliona u Srbiji. Telenor nudi usluge koje pomažu korisnicima da budu povezani sa ljudima i informacijama do kojih im je stalo, bez poteškoća i na predvidiv način. U skladu sa tim, na tržište Srbije uveo je jedinstvene Prenesi pakete i uslugu Moj meni, koje omogućavaju visoku personalizaciju ponude.[/textblock]

 


Tags: