Kafe sto sasvim neobičnog oblika

Kafe sto sasvim neobičnog oblika

41061

Ovaj sto ima zaista mnogo sličnosti sa sasvim običnim i svakodnevnim kafe stočićima kakve srećemo u mnogim dnevnim sobama. Međutim, ovaj stočić je ...