Parizu Park Hyatt

Najskuplja noćenja na svetu I

35437

Sa neograničenim budžetom dolaze i neograničene mogućnosti. Ovo je lista najskupljih hotela na svetu u ovoj godini, a za koje gosti tvrde da, kad j...