Sečeni kristal se vraća na scenu

Sečeni kristal se vraća na scenu

33355

Sečeni kristal je bio veoma popularan u prošlom veku, on je čak bio i znak statusnog simbola, a onda je lagano nestao sa scene. (више…)