SKULPTURA ZA STANOVANJE

50392

  Stambena zgrada u Melburnu, koju je projektovao studio ARM Architecture, dokazuje da upečatljive složene forme nisu rezervisane samo za j...

Upečatljiva skulptura za stanovanje

45807

Stambena zgrada u Melburnu, koju je projektovao studio ARM Architecture, dokazuje da upečatljive složene forme nisu rezervisane samo za javne objek...