Zeleno osveženje

43745

Na pragu proleća, kada pririoda počne da se budi i zeleni, nekako spontano dolazimo na pomisao da bi zelenom bojom (u raznim nijansama) mogli da os...